Waterwaarden Andijk 2012

Hier is weer een overzicht van de waterwaarden van het voor ons belanrijke pompstation Andijk van het PWN

 

Omschrijving Gemeten eenheid Gemeten waarde Norm Aquarium eenheid Waarde
Aluminium  μg/l  <1 < 200 μg/l  <1
Calcium  mg/l  38 mg/l  38
Chloride  mg/l  125 <150 mg/l  125
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)  mS/m  77 <125 μS/cm 770
Waterstofcarbonaat (KH) mg/l  145 > 60 °dH 6.7
Totale hardheid (GH) mmol/l  1.46 1<TH<2.5 °dH 8.176
Magnesium  mg/l  12 mg/l  12
Natrium  mg/l  116 < 150 mg/l  116
Ammonium  mg/l N  <0.02 < 0.2 mg/l N  <0.02
Nitraat (NO3) mg/l N  8.2 < 50 mg/l N  8.2
pH berekend pH  8.1 7.0<pH<9.5 pH  8.1
Verzadigingsindex S.I.  pH  0.12 > -0.2 pH  0.12
Sulfaat  mg/l  101 < 150 mg/l  101
Temperatuur  °C  11.7 < 25 °C  11.7
Coli 37°C  kve/300 ml 0 0 kve/300 ml 0
Legionella  kve/l  <8 < 100 kve/l  <8

Door het jaar heen zijn deze waarden vrij constant zoals je hieronder in grafiek kunt zien:

2012Q4 ph

2012Q4 ghkh

2012Q4 co2

2012Q4 ms